Bezpečnostné triedy trezorov

Bezpečnostné triedy trezorov
Fieldset
Anonymný
10. 5. 2019
0 komentárov

Pri výbere správneho trezora je hlavným parametrom práve bezpečnostná trieda. Bezpečnostná trieda nám hovorí ako je trezor bezpečný a teoreticy tiež, za ako dlho by sa do neho prípadný zlodej dostal. Čím je trieda vyššia tým je lepšie chránená. Triedy určuje jedine štátom akreditovaná skúšobňa podľa normy EN 1143-1 a výrobca potom na každý trezor dáva výrobný štítok s vyznačenou bezpečnostnou triedou a prikladá o tom certifikát.


Priebeh certifikácie trezoru
Trezory bezpečné proti vlámaniu, sejfy a trezorové dvere sú testované podľa Európskej normy EN 1143-1 kompetentným testovacím inštitútom vo všetkých európskych štátoch rovnako. Pri testovaní trezorov bezpečných proti vlámaniu vykonávajú testovacie inštitúcie, ktoré majú odpovedajúce znalosti a zručnosti, skúšky a násilné otvorenie produktu. Získané výsledky sa potom prevedú do hodnoty odporu, pričom je zohľadnený čas a použité nástroje. Odpor trezoru, bezpečného proti pokusu o vlámaní je vyjadrené jednotkou RU. Čím je vyšší počet RU, tým je vyšší odpor a tým aj ochrana trezoru proti vlámaniu.

Na základe zameraného počtu sa trezor bezpečný proti vlámaniu zaraďuje do tzv. triedy odporu. Základom pre klasifikáciu je najnižší zmeraný odpor. Aby sa dospelo k obsahu skrine alebo trezoru, musí sa v praxi vykonať ručné otvorenie (čiastočný prielom) alebo bude otvorený úplne tým, že sa napr. dvere vylomia (plný prielom) Tento rozdiel sa rovnako vykoná u testov a pri stanovení výsledkov testov je premenený do hodnôt RU.


Bezpečnostné triedy trezorov

Nezistená konštrukcia – NK
Do tejto kategórie spadajú všetky trezory, kt. nemajú bezpečnostnú triedu. Paradoxne do tejto triedy môže patriť aj veľmi bezpečný a ťažký trezor, ktorý ale nemá certifikát. V podstate sa nejedná o triedy a nie je o tom vydávaný žiadny dokument.

Bezpečnostné triedy S1 a S2
Bezpečnostné triedy "S" podľa normy EN 14450 vlastne ani nie sú bezpečnostnou triedou trezorov ale plechovou skriňou. Občas sa stane, že výrobca trezorov má nejaký svoj produkt certifikovaný do tejto triedy.

Bezpečnostné triedy Z1, Z2, Z3
Bezpečnostná trieda "Z" je základná bezpečnosť trezorov. Túto triedu určuje česká norma ČSN 906012, ktorá sa zaraďuje pred EU normu EN 1143-1. Bezpečnostná trieda Z1 je najnižšia možná trieda trezorov. Odporové jednotky sú RU (10/10). Jedna z podmienok pre také trezory sú aspoň jeden trezorový zámok triedy A. Táto trieda "Z2" a samozrejme tiež "Z3"je vhodná napr. pre uloženie zbraní (Z2 má 15 odporových jednotiek), pre uloženie vecí, ktoré nechcete nechať na stole, keď idete na obed a pod. Poisťovne do týchto trezorov poistia hodnoty okolo 1000€.

Bezpečnostná trieda 0
Aj keď trochu nešťastný názov „nula“, ale jedná sa o už celkom vysokú triedu zabezpečenia. Bezpečnostná trieda pre uloženie menších finančných čiastok. Trezory v tejto triede sa používajú pre uloženie napr. dennej tržby, zbraní alebo utajovaných dokumentov "Dôverných" podľa NBÚ (SS1=2 body). Odporové jednotky sú RU (30/30). Jedna z podmienok pre takéto trezory je aspoň jeden trezorový zámok triedy A.

Bezpečnostná trieda 1
Najpredávanejšia bezpečnostná trieda trezorov pre domáce a menšie podniky. Trezory v tejto kategórii sa používajú pre uloženie napr. dennej tržby, zbraní alebo tajných dokumentov (SS1=3body). Odporové jednotky sú RU (30/50). Jedna z podmienok pre takéto trezory je aspoň jeden trezorový zámok triedy A.

Bezpečnostná trieda 2
Najpredávanejšia bezpečnostná trieda pre zlatníkov a stredné podniky rovnako aj pre ľudí ktorí myslia na budúcnosť. Dobrá voľba s výhľadom pre dokumenty NBÚ do stupňa utajenia "Prísne tajné" (SS1=4body), šperky, doklady, zbrane a hotovosť v do 39 832 €. Odporové jednotky sú RU (50/80). Jedna z podmienok pre také trezory je aspoň jeden trezorový zámok triedy A.

Bezpečnostná trieda 3
Najpredávanejšia bezpečnostná trieda pre väčšie podniky a ľudí čo chcú ochrániť väčšie hodnoty, tržby, hotovosť do 132 775 € Odporové jednotky sú (80/120). Jedna z podmienok pre také trezory je aspoň jeden trezorový zámok triedy B. v 3. bezpečnostnej triede .

Bezpečnostná trieda 4
Tieto trezory sú prevažne určené pre bankové a finančné inštitúcie. Odporové jednotky sú (120/180). Jedna z podmienok pre také trezory je aspoň 2 trezorové zámky triedy B. Do týchto trezorov je možné ukladať hotovosť cca do 200 000€.

Bezpečnostná trieda 5
Trezory sú prevažne určené pre bankové a finančné inštitúcie. Odporové jednotky sú RU(180/270). Podmienky pre takéto trezory sú aspoň 2 trezorové zámky triedy B. Do týchto trezorov je možné ukladať hotovosť cca do 500 000€.

Doporučená bezpečnostná trieda trezoru podľa hodnoty poisteného majetku v trezore:

Bezpečnostná trieda

Počet zámkov

Cca. poistná suma

0.

1ks triedy A

9 958 €

I.

1 ks triedy A

16 596 €

II.

1 ks triedy A

39 832 €

III.

1 ks triedy B

132 775 €

IV.

2 ks triedy B

200 000 €

V.

2 ks triedy B

500 000 €

Vyššie uvedené čiastky sú orientačné, vždy je potrebná konzultácia s poisťovňou (čiastky sa líšia). Pre splnenie bezpečnosti a zaradenia trezoru do danej triedy je podmienka riadneho ukotvenia trezoru do steny alebo do podlahy a zamurovanie stenových trezorov podľa priloženého návodu.


Certifikát NBÚ

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len NBÚ), klasifikuje utajované materiály do tried. Tieto triedy sú rozdelené podľa toho ako sú informácie závažné a teda kto sa s nimi môže zoznamovať. Preto aby utajované dokumenty boli v bezpečí sú tu trezory. Trezor si vyberiete podľa aký máte stupeň utajenia dokumentov. Trezory určené pre utajované dokumenty sa označujú ako úschovné objekty.

Podľa zákona č. 241/2001 Z.z.o ochrane utajovaných skutočností a vyhlášky NBÚ č.88/2002 je možné trezory rozdeliť do nasledovných kategórií utajenia:

Označenie

Stupeň utajenia

„V“

Pre utajované skutočnosti stupňa utajenia "Vyhradené"

„D“

Pre utajované skutočnosti stupňa utajenia "Dôverné"

„T“

Pre utajované skutočnosti stupňa utajenia "Tajné"

„PT“

Pre utajované skutočnosti stupňa utajenia "Prísne tajné"

 


 Ohňovzdorné normy trezorov:

Ak plánujete svoj trezor používať na bezpečné uchovanie majetku ako sú cennosti, hotovosť, šperky, zbrane, či dôležité dokumenty položte si otázku či Váš trezor je naozaj bezpečný a odolný aj proti požiaru.

Väčšina trezorov na európskom trhu sú trezory bez testovanej ohňovzdornosti. Ak Vám obchodník tvrdí že je trezor ohňovzdorný lebo je zo železa a železo nehorí je to skôr vtipná narážka, pretože vždy chcete ochrániť cennosti ktoré máte uschované vo vnútri. Táto kategória trezorov odolá menším požiarom, ktoré neprídu s trezorom do priameho kontaktu s ohňom ale vnútorný obsah sa môže aj tak znehodnotiť vplyvom požiarnych plynov a vodou používanou pri hasení.

Normy ohňovzdorných trezorov

Označenie

Maximálna vnútorná teplota

Čas ktorý odolá

Maximálna vlhkosť

S60P

170°C

60 minút

 

S120P

170°C

120 minút

 

S60DIS

50°C

60 minút

85%

S120DIS

50°C

120 minút

85%

S60P
Testovaná odolnosť 60 minút proti ohňu pre dokumenty, pri teplotnej záťaži 1090°C Pričom vnútorná teplota trezoru nesmie presiahnuť hranicu 175°C

S120P
Testovaná odolnosť 120 minút proti ohňu pre dokumenty, pri teplotnej záťaži 1090°C Pričom vnútorná teplota trezoru nesmie presiahnuť hranicu 175°C

S60DIS
Testovaná odolnosť 60 minút proti ohňu pre dátové nosiče, pri teplotnej záťaži 1090°C Pričom vnútorná teplota trezoru nesmie presiahnuť hranicu 50°C a zároveň vlhkosť nesmie prekročiť 85%.

120DIS
Testovaná odolnosť 120 minút proti ohňu pre dátové nosiče, pri teplotnej záťaži 1090°C Pričom vnútorná teplota trezoru nesmie presiahnuť hranicu 50°C a zároveň vlhkosť nesmie prekročiť 85%.

Ak sa chcete dozvedieť viac o ohňovzdorných trezoroch pokračujte tu.

20 rokov skúseností

Technická podpora

Držitelia Tech. licencie

Kamenná predajňa

Veľkoobchod maloobchod