Ohňovzdorné trezory

Ohňovzdorné trezory
Fieldset
Anonymný
10. 5. 2019
0 komentárov

Pri kúpe trezoru, ktorý chcete používať doma alebo vo firme je pre Vás rozhodujúci parameter:  pevná a bezpečná konštrukcia, optimálny úložný priestor a v neposlednom rade aj dobrý vzhľad. Ale čo tak požiarna odolnosť ? Ak si myslíte že domáce požiare sú udalosti ktoré sa dejú „iným ľudom“ a Vám sa nikdy nestanú, zamyslite sa znova ! Faktom je, že len v Amerike každých 60 sekúnd začne nový požiar. Toto je štatistika domových požiarov podľa americkej asociácie National Fire Protection Association®:

  • V roku 2008 hasiči reagovali na 386 500 hlásení súvisiacich s požiarmi.
  • Tieto požiare mali za následok zranení 13 160 osôb a 2 7500 úmrtí.
  • Domáce požiare za rok 2008 spôsobili škodu na majetku v hodnote  8,2 miliardy amerických dolárov

Ak plánujete svoj trezor používať na bezpečné uchovanie majetku ako sú cennosti, hotovosť, šperky, zbrane, či dôležité dokumenty položte si otázku či Váš trezor je naozaj bezpečný a odolný aj proti požiaru.
Väčšina trezorov na európskom trhu sú trezory bez testovanej ohňovzdornosti. Ak Vám obchodník tvrdí že je trezor ohňovzdorný lebo je zo železa a železo nehorí je to skôr vtipná narážka, pretože vždy chcete ochrániť cennosti ktoré máte uschované vo vnútri. Táto kategória trezorov odolá menším požiarom, ktoré neprídu s trezorom do priameho kontaktu s ohňom ale vnútorný obsah sa môže aj tak znehodnotiť vplyvom požiarnych plynov a vodou používanou pri hasení.


Trezory so zvýšenou ohňovzdornosťou
Tieto trezory nemajú certifikát na ohňovzdornosť ale výrobca sa snaží ich urobiť tak aby boli odolnejšie voči požiaru. Tieto trezory majú v plášti ďalšie materiály proti ohňu a ohňovzdorné tesnenie medzi korpusom a dvermi trezoru.  Pretože je veľký dopyt po ohňovzdorných trezoroch, no ich výroba je príliš náročná a nákladná, sú na trhu trezory ktoré majú určité prvky ktoré chránia hodnoty proti pôsobeniu ohňa. Takéto trezory sú napríklad plnené betónom, majú dvere zložené do korpusu trezoru tak, aby dovnútra neprenikol plameň alebo majú protipožiarne tesnenie. Takéto trezory sú predsa len lepšie ako bez akejkoľvek ohňovzdornej ochrany no ani to nestačí na získanie certifikátu.


Trezory s ohňovzdornosťou 30 minút
Ďalšie trezory sú ohňovzdorné trezory podľa normy LFS, trezory chránia papierové dokumenty po dobu pol hodiny. Nižší certifikát zaručí ochranu proti menším a bytovým požiarom. Dostatočne ochráni proti ohňu. Vyššia ohňovzdornosť je vhodná pre ľudí, čo chcú ochrániť väčšie hodnoty ako je know-how, zmluvy a iné dáta.


Ohňovzdorné trezory sú elitné výrobky. Medzi všetkými trezormi sa jedná o najnáročnejšie produkty. Ich výroba je časovo aj peňažne nákladná. Európska norma ktorá sa bližšie venuje problematike ohňovzdorným trezorom je norma:  EN 1047-2. Trezory sú vyrábané v 2 základných kategóriách a to na uloženie papierových dokumentov alebo na uloženie dátových médií.

Ohňovzdorné trezory na papiere:
Papierové dokumenty odolávajú teplote170°C a až po tejto teplote začínajú žltnúť a dochádza k znehodnoteniu dát. Trezory tejto kategórie musia takúto teplotu udržať po dobu jednej (S60P) alebo po dobu dvoch (SP120P) hodín. Vonku sa drží laboratórne drží teplota 1090°a vo vnutri nesmie teplotra stúpnuť.

Ohňovzdorné trezory na dátové nosiče:
Dátové nosiče ako sú dátové pásky, kompaktné disky ... sú citlivejšie a potrebujú teda vyšší stupeň ochrany proti ohňu, konkrétne sa jedná o hranicu 50°C a zároveň vlhkosť nesmie prekročiť 85%. Takéto trezory patria medzi elitné výrobky svetového formátu.


Normy ohňovzdorných trezorov:

Označenie

Maximálna vnútorná teplota

Čas ktorý odolá

Maximálna vlhkosť

S60P

170°C

60 minút

 

S120P

170°C

120 minút

 

S60DIS

50°C

60 minút

85%

S120DIS

50°C

120 minút

85%

S60P
Testovaná odolnosť 60 minút proti ohňu pre dokumenty, pri teplotnej záťaži 1090°C Pričom vnútorná teplota trezoru nesmie presiahnuť hranicu 175°C

S120P
Testovaná odolnosť 120 minút proti ohňu pre dokumenty, pri teplotnej záťaži 1090°C Pričom vnútorná teplota trezoru nesmie presiahnuť hranicu 175°C

S60DIS
Testovaná odolnosť 60 minút proti ohňu pre dátové nosiče, pri teplotnej záťaži 1090°C Pričom vnútorná teplota trezoru nesmie presiahnuť hranicu 50°C a zároveň vlhkosť nesmie prekročiť 85%.

120DIS
Testovaná odolnosť 120 minút proti ohňu pre dátové nosiče, pri teplotnej záťaži 1090°C Pričom vnútorná teplota trezoru nesmie presiahnuť hranicu 50°C a zároveň vlhkosť nesmie prekročiť 85%.

Našu kompletnú ponuku ohňovzdorných trezorov nájdete na nasledujúcom odkaze.

Pridať nový komentár

20 rokov skúseností

Technická podpora

Držitelia Tech. licencie

Kamenná predajňa

Veľkoobchod maloobchod