Systémy generálneho kľúča

Systémy generálneho kľúča
Fieldset

Jedným z najčastejších a nevyhnutných požiadaviek bezproblémového fungovania firiem v trhovom prostredí, je spoľahlivé a profesionálne zabezpečenie obchodných a výrobných objektov.

Systém generálneho kľúča (ďalej len SGHK) danú požiadavku spĺňa a umožňuje jedným kľúčom, uzamknúť ľubovoľný počet dverí a zároveň Vám dá možnosť určiť a kontrolovať osoby, ktoré môžu do jednotlivých objektov či miestností vstupovať.

SGHK systém je vhodný nielen pre firmy, ale aj pre domácnosti, ktorým dáva možnosť komfortne ovládať jediným kľúčom všetky dvere v domácnosti (napr. vstupnú bráničku, garážovú bránu, pivnicu, hlavný a zadný vchod otvárate vy hlavným kľúčom a bráničku popr. garážovú bránu otvára záhradník svojím kľúčom, pričom sa nedostane do domu či pivnice). Možností využitia je naozaj veľa.

Hlavnou podstatou SGHK systému je ovládanie (odomykanie) viacero dverí len jediným kľúčom pričom máte plnú kontrolu nad pridelením jednotlivých vstupných práv.

SGHK systém slúži k riadeniu pohybu osôb v bytových domoch (spoločné priestory, priestory len pre istý okruh osôb a byty pre jednotlivcov), vo firmách či v domácnostiach.

Hlavné výhody SGHK systému:

 • Jeden kľúč namiesto celého zväzku
  Pomocou jedného (generálneho) kľúča otvoríte všetky dvere v systéme.
 • Jednoduchá evidencia kľúčov
  Spolu so SGHK systémom získate prehľadný rozpis kľúčov a im pridelené práva, čo zaručuje vyššiu kontrolu.
 • Prehľad o prístupových právach
  Už pri tvorbe SGHK systému si definujete kto a kde bude mať prístup.
 • Vysoká úroveň zabezpečenia
  Naše cylindrické vložky spĺňajú prísne bezpečnostné normy. Sú chránené proti násilným pokusom o vlámanie napr. o prekonanie vyvŕtaním či vyhmataním. Okrem iného sú dodávané so špeciálnou bezpečnostnou kartou, ktorá slúži na vyrobenie duplikátov kľúčov (bez predloženia danej karty sa nedajú vyrezať duplikáty kľúča).  
 • Ochrana kľúčov proti kopírovaniu
  Duplikáty kľúčov sa dajú vyrobiť len na základe predloženia špeciálnej bezpečnostnej karty. Pri navrhovaní SGHK systému, odporúčame naším zákazníkom vždy zvoliť cyl. vložky, ktoré majú platnú patentovú ochranu kľúča. Patentová ochrana kľúča zabezpečuje nemožnosť vyrezania duplikátu kľúča, inde ako u autorizovaného partnera, nakoľko k surovým profilom kľúča sa dostanú len autorizovaní partneri s podpísanou zmluvou pričom musia spĺňať prísne štandardy).

Príklady využitia SGHK systému:

Prípadová štúdia – firma
 

Generálny riaditeľ vlastní jeden generálny kľúč, ktorým dokáže odomknúť všetky prístupové dvere v celej firme (na každé oddelenie vrátane zasadačky, svojej kancelárie, skladu, zamestnaneckých kancelárií a pod.) Generálnemu kľúču sú hierarchicky podriadené hlavné kľúče s obmedzeným prístupom. Vedúca oddelenia tak má prístup všade tam, kam potrebuje v rámci svojho oddelenia, ale nedostane sa do iných sekcií – ani napríklad do kancelárie generálneho riaditeľa. Hlavnému kľúču sú podriadené skupinové kľúče, ktoré radovým zamestnancom umožňujú vstup len do určených miestností v rámci oddelenia. Znemožnený prístup majú do riaditeľovej kancelárie, zasadačky aj do skladu.

Prípadová štúdia – dom
 

Majiteľ domu má prístup do všetkých miestností a priestorov na svojom pozemku. Používa pritom jeden generálny kľúč s ktorým otvára a zatvára bráničku, hlavný vchod, garáž, záhradný domček, prípadne aj svoju kanceláriu. Aby zabránil vstupu deťom do priestorov ktoré predstavujú riziko, dá pre ne vytvoriť hlavný kľúč (podriadený generálnemu) s prístupom k bráničke, hlavnému vchodu a záhradnému domčeku. Rodina zároveň zamestnáva záhradníka, ktorý so svojím hlavným kľúčom otvorí len bráničku a záhradný domček. Tým sa cudzej osobe zamedzí nedovolený vstup do domu majiteľa. Systém hlavného a generálneho kľúča (SGHK) využijú aj viac generačné domácnosti. Mladšia generácia tak získa súkromie aj keď býva so starými rodičmi a naopak. 

 

Ako postupovať pri tvorbe SGHK:

 • Najdôležitejšie je zamyslieť sa a ujasniť si čo všetko od systému čakáme a čo doňho chceme zahrnúť. 
 • Spísať si všetky dvere, ktoré chcete zahrnúť do systému SGHK, pomerať dĺžky vložiek a poznačiť tieto údaje do plánu SGHK
 • Ako posledný krok je nutné spísať ľudí resp. oprávnenia, ktorými majú disponovať. To znamená vykrížikovať v pláne SGHK pre každého, ktoré dvere môže otvárať a ktoré nie. Následne je nutné spočítať koľko kľúčov budete potrebovať.
 • Tip: Súčasťou SGHK môžu byť aj visiace zámky na skrinkách či zámky na okenných kľučkách.

Porovnanie bezpečnostných vložiek pre SGHK:

 

Mul-T-Lock

 

Interactive+

ClassicPro

MTL800

Integrator® 

MTL300

Bezpečnostná trieda IV. IV. IV. III. III.
Životnosť cyklov 100 000 100 000 100 000 50 000 50 000
Odolnosť voči vyhmataniu planžetou Áno Áno Áno Áno Áno
Odolnosť vytrhnutiu bubienka  Áno Áno Áno Áno Áno
Odolnosť voči odvŕtaniu Áno Áno Áno Áno Áno
Nemožnosť nelegálneho kopírovania Áno Áno Áno Áno Nie
Možnosť vložiť kľúč z oboch strán Áno Áno Áno Áno Áno

 

EVVA

 

MCS

FPS (CPS)

4KS

ICS

EPS-M

Bezpečnostná trieda

IV.

III.

IV.

IV.

IV.

Odolnosť voči vyhmataniu planžetou Áno Áno Áno Áno Áno
Odolnosť vytrhnutiu bubienka  Áno Áno Áno Áno Áno
Odolnosť voči odvŕtaniu Áno Áno Áno Áno Áno
Nemožnosť nelegálneho kopírovania Áno Áno Áno Áno Áno
Možnosť vložiť kľúč z oboch strán Áno Áno Áno Áno Áno

 

FAB

 

3000

300

Bezpečnostná trieda IV. III.
Odolnosť voči vyhmataniu Áno Áno
Odolnosť voči odvŕtaniu Áno Áno
Nemožnosť nelegálneho kopírovania Áno Áno
Možnosť vložiť kľúč z oboch strán Áno Áno

 

Systém generálneho kľúča umožňuje diferencovaný prístup do jednotlivých súčastí systému nositeľovi kľúča. Každý z majiteľov má pridelené prístupové práva a svojím kľúčom otvára príslušné dvere, visiace zámky a pod. Momentálne ponúkame prevedenie systému generálneho a hlavného kľúča (SGHK/GHS) pre vložky značky Mul-T-Lock, FAB a EVVA. Ak sa chcete dozvedieť viac o systéme SGHK navštívte našu stránku www.DvereSherlock.sk.

Pridať nový komentár

9 + 3 =

20 rokov skúseností

Technická podpora

Držitelia Tech. licencie

Kamenná predajňa

Veľkoobchod maloobchod

test