Trezory na zbrane

Trezory na zbrane
Fieldset

Zbrane sú najčastejšími predmetmi ktoré si ľudia uchovávajú v trezoroch. Jedným z hlavných dôvodov je ochrana pred nedovolenou manipuláciou napríklad detí, ochrana zbraní pred zlodejmi a v neposlednom rade je to aj splnenie si zákonných povinností.  Na Slovensku platí úprava definovaná v zákone č. 190/2003 Z.z. Zabezpečenie zbraní a streliva bližšie predpisuje § 55:

(1) Fyzická osoba, ktorá drží menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov a na ich uloženie nepoužije trezor, je povinná zbrane a strelivo uložiť a uzamknúť ich oddelene. Ak strelivo nemôže uložiť v oddelenej uzamknutej miestnosti, skrini alebo debne, musí ho uzamknúť samostatným zámkom.

(2) Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorí držia menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov sú povinní zbrane a strelivo zabezpečiť v uzamykateľnom trezore.

(3) Ručná zbran kategórie A a viac než 10 držaných zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo viac než 10 000 kusov streliva musia byť zabezpečené v uzamykateľnom skrinovom trezore.

(4) Ručné zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 v počte viac než päť držaných kusov, zbran kategórie A, ktorá nie je ručnou zbraňou, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C v počte viac než 20 držaných kusov, alebo viac než 20 000 držaných kusov streliva musia byť zabezpečené v uzamykateľnom trezore, v uzamknutej miestnosti alebo v samostatnom objekte; tieto zbrane musia byť zabezpečené poplachovým systémom na hlásenie narušenia.

(8) Kľúče od uložených zbraní, streliva a zásobníkov musia byť zabezpečené tak, aby k nim nemala prístup nepovolaná osoba. Ak ide o právnické osoby alebo podnikateľa, musia byť náhradné kľúče od uložených zbraní, streliva a zásobníkov u vedúceho zamestnanca právnickej osoby alebo zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie v zapečatenej schránke alebo zapečatenej obálke.

V tomto príspevku sa budeme ďalej zamýšľať nad predpísaným zabezpečením zbraní a streliva platným pre fyzické osoby.

„Fyzická osoba, ktorá drží menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov a na ich uloženie nepoužije trezor, je povinná zbrane a strelivo uložiť a uzamknúť ich oddelene. Ak strelivo nemôže uložiť v oddelenej uzamknutej miestnosti, skrini alebo debne, musí ho uzamknúť samostatným zámkom.“

Výklad zákona hovorí jednoznačne a to: Ak nemáte trezor v ktorom môžu byť zbrane a strelivo v definovanom počte uskladnené spolu, musíme ich uložiť a uzamknúť oddelene. Pričom požiadavky na takéto uloženie nie sú v zákone vymedzené ani bližšie špecifikované – ani v citovanom zákone ani v jeho vykonávacej vyhláške č.555/2003. Na takéto uloženie môžete využiť pokladničky, zásuvky, skrinky, debničky, lavice, ...Všetky tieto priestory sú v čase neprítomnosti majiteľa uschovanej zbrane (zbraní) uzamknuté, vyhovujú podľa platného zákona. Je pritom len na svedomí majiteľa zbrane akú formu zabezpečenia zbrane zabezpečí. Trezory na zbrane sú určené k bezpečnému uloženiu loveckých, starožitných a športových zbraní. Všetky trezory na dlhé zbrane sú vybavené zvlášť uzamykateľnou vnútornou schránkou na uzávery a strelivo. 

 

Pridať nový komentár

20 rokov skúseností

Technická podpora

Držitelia Tech. licencie

Kamenná predajňa

Veľkoobchod maloobchod